TACIS — Techninių Apžiūrų Centro Informacinė Sistema, skirta valdyti transporto priemonių techninės apžiūros procesą:

  • leidžia valdyti matavimo ir tikrinimo įrangą iš kontrolieriaus Android planšetinio kompiuterio
  • surenka matavimo informaciją
  • perduoda apžiūros informaciją į TAIS sistemą dokumentų išrašymui.

Valdoma įranga:

  • Nussbaum ir AHS stabdžių stendai
  • Maha MDO2 ir Opus dūmingumo matuokliai
  • Technotest ir Opus dujų analizatoriai
  • Maha šviesų stendai

Užsakovas: UAB Mecro Technikonas

Eksploatavimo vieta: Kauno TAC Taikos apžiūrų stotis.